НАЧАЛО > Нарушения по наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър


Нарушения по наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър


Обяви и съобщения

10.10.2019г. На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

03.10.2019г.

Обяви и съобщения

19.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...