НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община НесебърСъгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на Община Несебър предвидени за обработка са следните открити площи и помещения за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон:

1. Две обработки на биотопи  на комари:

1.1.В района на гр. Несебър – 80 дка;

1.2.В района на гр. Обзор – 20 дка.

2.Обработка с топъл аерозол в регулацията на населените места на територията на общината:

2.1.Четири обработки на територията на гр.Несебър и застроената част между гр.Несебър и Равда, включително и жк „Черно море” - 1195 дка; 

2.2.Четири обработки на к.к. „Слънчев бряг – запад” - 1400 дка;

2.3.Две обработки на гр. Св. Влас – 900 дка;

2.4.Три обработки на гр. Обзор – 946 дка;

2.5.Две обработки на с. Равда – 500 дка.

3. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

3.1. Четири обработки на територията на гр. Несебър-„Южен парк” с обща площ 25 дка;

3.2. Четири обработки на територията на гр. Несебър с обща площ 63 дка;

3.3. Три обработки на територията на кк „Слънчев бряг – запад” с обща площ 68 дка;

3.4. Две обработки на територията на Гробищен парк – гр. Несебър с обща площ 50 дка;

3.5. Две обработки на територията на с. Тънково с обща площ 10 дка;

3.6. Две обработки на територията на с. Гильовци с обща площ 30 дка;

3.7. Две обработки на територията на с. Оризаре с обща площ 15 дка;

3.8. Три обработки на територията на гр. Св. Влас с обща площ 40 дка;

3.9.   Две обработки на територията на Гробищен парк–гр.Св. Влас с обща площ 10 дка;

3.10. Три обработки на територията на с. Равда с обща площ 6 дка;

3.11. Три обработки на територията на с. Равда – „Стадион” с обща площ 10 дка;

3.12. Две обработки на територията на Гробищен парк – с. Равда с обща площ 8 дка;

3.13. Три обработки на територията на гр. Обзор с обща площ 8 дка;

3.14.Три обработки на територията на гр.Обзор-Крайбрежен,Градски и Нов парк-23 дка

3.15. Една обработка на територията на гр. Обзор – „Първомайска поляна” - 16 дка;

3.16. Две обработки на територията на Гробищен парк – гр. Обзор с площ 18 дка;

3.17. Три обработки на територията на „Дом за деца” – с. Кошарица с площ 3 дка;

3.18. Три обработки на територията на ЦДГ„Детски свят” – с. Кошарица с площ 1.5 дка;

3.19. Три обработки на територията на ЦДГ „Слънце”–кк „Слънчев бряг” с площ  5 дка;

3.20. Три обработки на територията на ЦДГ „Усмивка” – с. Гильовци с площ 2.3 дка;

3.21. Три обработки на територията на ЦДГ „Радост” – с. Оризаре с площ 1.5 дка;

3.22. Три обработки на територията на ЦДГ „Пролет” – с. Тънково с площ 3 дка;

3.23. Три обработки на територията на ОДЗ „Обзорче” – гр. Обзор с площ 3 дка.

4. Дератизация на гробищните  паркове на територията на общината:

4.1. Две обработки на територията на Гробищен парк – гр. Несебър с обща площ 50 дка;

4.2. Две обработки на територията на Гробищен парк– гр. Св. Влас с обща площ 10 дка;

4.3. Две обработки на територията на Гробищен парк – гр. Обзор с обща площ 10 дка;

4.4. Две обработки на територията на Гробищен парк – с. Равда с обща площ 15 дка.

5. Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове:

5.1. Две обработки на територията на „Дом за деца” – с. Кошарица с обща площ 300 кв.м;

5.2. Две обработки на територията на ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица с площ 70 кв.м;

5.3. Две обработки на територията на ЦДГ „Слънце”–кк„Слънчев бряг” с площ  35 кв.м;

5.4. Две обработки на територията на ЦДГ „Усмивка” – с. Гильовци с площ 220 кв.м;

5.5. Две обработки на територията на ЦДГ „Радост” – с. Оризаре с площ 130 кв.м;

5.6. Две обработки на територията на ЦДГ „Пролет” – с. Тънково с площ 140 кв.м;

5.7. Две обработки на територията на ОДЗ „Обзорче” – гр. Обзор с площ 200 кв.м;

5.8.Две обработки на територията на „Детска млечна кухня”гр.Несебър с площ 200кв.м

5.9. Две обработки на територията на „Детска млечна кухня”–гр.Обзор с площ 180 кв.м.

През месец април са извършени първите обработки на предвидените дезинсекционни и дератизационни дейности - обработка на биотопи  на комари и обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.Обработка на зелени площи,  паркове, градини, междублокови пространства  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

гр.Несебър:

 - първа обработка                                 - до 30.04.2012 г.

 “Южен парк” гр.Несебър:

- първа обработка                                  - до 30.04.2012 г.

к.к. «Слънчев бряг-запад»:

- първа обработка                                 - до  30.04.2012 г.

с. Тънково:

- първа обработка                                 - до  23.04.2012 г.

с. Оризаре:

- първа обработка                                 - до  23.04.2012 г.

 с. Гильовци:

- първа обработка                                  - до  23.04.2012 г.

2.Обработка на биотопи срещу комари гр.Несебър:

- първа обработка                              - до  30.04.2012 г.

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър обработката на  зелените площи срещу кърлежи и бълхи и обработката срещу комари се извършва след едно денонощие.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.

 
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...