НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община НесебърСъгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на община Несебър до 12.06.2012 год. са извършени следните видове обработки:

1.Обработка на зелени площи, паркове ,градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

гр. Несебър:

-         втора  обработка до 20.05.2012 год.

-         трета  обработка до 10.06.2012 год.

Южен парк гр. Несебър:

-         втора  обработка до 20.05.2012 год.

-         трета  обработка до 10.06.2012 год.

кк „Слънчев бряг-запад”:

-         втора  обработка до 20.05.2012 год.

Гробищен парк гр. Несебър:

-         първа  обработка до 20.05.2012 год.

с. Тънково:

-         втора обработка до 10.06.2012 год.

с. Оризаре:

-         втора  обработка до 10.06.2012 год.

с. Гильовци:

-         втора  обработка до 10.06.2012 год.

2. Обработка на 80 дка  биотопи срещу ларви на комари гр. Несебър:

-        втора обработка  до 30.05.2012 год.

3. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми:

            3.1. На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с.Равда, вкл. и жк „Черно море”с обща площ 1195 дка:

- първа обработка до 30.05.2012 год.

            3.2. На територията на кк „ Слънчев бряг – запад”  с обща площ 1 400  дка

- първа обработка до 30.05.2012 год.

            3.3. На територията  над гората на вз „Чолакова чешма” - с. Кошарица  с обща площ 50 дка:

- обработка до 30.05.2012 год.

 

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър обработката на  зелените площи срещу кърлежи и бълхи и обработката срещу комари се извършва след едно денонощие.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...