НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейностиНа територията на община Несебър съгласно Договор № 264/27.06.2013 г. са проведени следните дезинсекционни и дератизационни мероприятия:

1.Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

гр. Несебър:

първа  обработка до 15.04.2014 год.

втора  обработка до 30.04.2014 год.

трета обработка до 15.05.2014 год.

четвърта обработка до 30.05.2014 год.

пета обработка до 15.06.2014 год.

Южен парк гр. Несебър:

първа  обработка до 15.04.2014 год.

втора  обработка до 30.04.2014 год.

трета обработка до 15.05.2014 год.

четвърта обработка до 30.05.2014 год.

пета обработка до 15.06.2014 год.

КК „Слънчев бряг-запад”:

първа  обработка до 15.04.2014 год.

втора  обработка до 30.04.2014 год.

трета обработка до 15.05.2014 год.

четвърта обработка до 30.05.2014 год.

пета обработка до 15.06.2014 год.

Гробищен парк гр. Несебър:

първа  обработка до 20.04.2014 год.

с. Тънково: първа  обработка до 20.04.2014 год.

с. Оризаре: първа  обработка до 20.04.2014 год.

с. Гильовци: първа  обработка до 20.04.2014 год.

2. Обработка на биотопи срещу ларви на комари - проведени общо четири обработки на територията на община Несебър :

- първа обработка в периода 18, 19, 20.03.2014 г.;

- втора обработка  – 22, 23, 24.04.2014 г.;

- трета  обработка  – 16, 17.05.2014 г.;

- четвърта  обработка – 10, 11, 12.06.2014 г.

Обработени са биотопите около р. „Хаджийска, новообразуваните биотопи около Апартхотели и сгради (строежи) в кк „Слънчев бряг – запад, заблатените местности около комплекси „Форт Нокс” на запад от главния път гр. Бургас – гр. Варна.

3. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми(комари):

- първа обработка - 23.05.2014 г. в гр. Несебър, кв. Черно море” и застроените части между гр. Несебър и с. Равда; 26.05.2014 г. – на територията на кк „Слънчев бряг – запад“;

- втора обработка - 14.06.2014 г. в гр. Несебър, кв. Черно море” и застроените части между гр. Несебър и с. Равда; 14.06.2014 г. – на територията на кк „Слънчев бряг – запад“.
обяви и съобщения

16.12.2020г. Съгласно изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община Несебър, обявява инвестиционно ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “АСЯ ТРЕЙД” ООД, гр. ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “Водоснабдяване и ...