НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ„Да почистим България заедно“ – 10.05.2015 г.

 

Община Несебър за поредна година  се включи в кампанията „Да почистим  България заедно”. В първият ден от инициативата на 10.05.2015г. – почистване на градската среда или зоните около нашите домове, се включиха общо 77 доброволци, сред които служители от общинска администрация на гр. Несебър, служители и граждани от кметства по населени места, както и фирмите „Строй Спийд” ЕООД и „Антониони 55” ЕООД.

 

Почистиха се общо 20 замърсени зони, който предварително или в деня на почистване бяха маркирани.

 

Общо събраните отпадъци са  144.89 тона, като 8.830 тона битови отпадъци и 136.060 тона сторйтелни. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третирене на Общинско Депо за неопасни отпадъци.

 

Разчитаме гражданите и гостите на община Несебър да се включат активно и в следващите дни от кампанията.

 

„Да почистим България заедно“ – 17.05.2015 г.

 

В деня за почистване на спортни площадки и зони за отдих в община Несебър се включиха общо 79 доброволци, сред които „Демократичен съюз на жените в гр. Несебър”, ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Св.Влас, общинска администрация и служители към кметство с.Кошарица и кметство с.Равда. По време на кампанията служители на кметство с.Равда решиха освен да почистя замърсини зони, но и да освежат пейките в Крайморски парк на селото. Общо събраният отпадък е 8,500т., 5 бр. почистени места.

 

     
     
     
     
     
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...