НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ„Да почистим България заедно“ – 10.05.2015 г.

 

Община Несебър за поредна година  се включи в кампанията „Да почистим  България заедно”. В първият ден от инициативата на 10.05.2015г. – почистване на градската среда или зоните около нашите домове, се включиха общо 77 доброволци, сред които служители от общинска администрация на гр. Несебър, служители и граждани от кметства по населени места, както и фирмите „Строй Спийд” ЕООД и „Антониони 55” ЕООД.

 

Почистиха се общо 20 замърсени зони, който предварително или в деня на почистване бяха маркирани.

 

Общо събраните отпадъци са  144.89 тона, като 8.830 тона битови отпадъци и 136.060 тона сторйтелни. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третирене на Общинско Депо за неопасни отпадъци.

 

Разчитаме гражданите и гостите на община Несебър да се включат активно и в следващите дни от кампанията.

 

„Да почистим България заедно“ – 17.05.2015 г.

 

В деня за почистване на спортни площадки и зони за отдих в община Несебър се включиха общо 79 доброволци, сред които „Демократичен съюз на жените в гр. Несебър”, ученици от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Св.Влас, общинска администрация и служители към кметство с.Кошарица и кметство с.Равда. По време на кампанията служители на кметство с.Равда решиха освен да почистя замърсини зони, но и да освежат пейките в Крайморски парк на селото. Общо събраният отпадък е 8,500т., 5 бр. почистени места.

 

     
     
     
     
     
Обяви и съобщения

05.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

02.11.2018г. На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, обявяваме Съобщение на БДЧР за изменение на Разрешително №22370019/29.06.2016г., ...

Обяви и съобщения

02.11.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...