НАЧАЛО > Новини


ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯОбобщаващи резултати от кампания "Да изчистим България заедно"

С цел да променим съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят и начина, по който се грижат за своите отпадъци ние всички ЗАЕДНО обединихме усилията си и през петото издание на инициативата „Да изчистим България ”. Община Несебър се включи активно в организираните 5 еднодневни акции за почистване на най-уязвимите зони:

10.05.2015г. - градска среда – гр.Несебър, гр.Св.Влас, с.Оризаре, с.Гюльовца, с.Баня

17.05.2015 - места за отдих и спорт- гр.Несебър ( зад к-с „Булевард” ), гр.Св.Влас

 ( ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”), с. Кошарица ( по пътя за телевизионната кула ), с.Равда ( Южен парк )

31.05.2015г. -  детски площадки – гр. Несебър ( детски площадки в: кв. „Черно море”, Южен парк, срещу Бюро по труда, до ОДЗ „Яна Лъскова”, пред Управление „ОГСГС”)

07.06.2015г. - природни паркове и защитени територии - района на „Ханска шатра”, в дясно от пътя гр.Бургас – гр.Варна;

27.06.2015г. - речни корита: коритото на р.Хаджийска ( в района МС ) и Южен плаж гр.Несебър.

За първи път инициативата в България се провежда в подкрепа на две международни кампании – Let’s Clean Europe на Европейската комисия и Глобалното гражданско движение Let’s Do It World.

Тази година заедно постигнахме следните резултати: броя на доброволците беше 321, от които 3 частни строителни фирми, почистихме общо 39 замърсени зони и събрахме 240т.770кг. битови, строителни и растителни отпадъци, които бяха предадени за последващо третирене на Общинско Депо за неопасни отпадъци.

Община Несебър изказва своята благодарност към всички доброволци взели участие в тазгодишната инициатива и приканва жителите и гостите на общината да пазят околната среда и да проявяват екологосъобразно мислене.

 

Снимки:

 
обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...

обяви и съобщения

24.01.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

22.11.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложене ...