НАЧАЛО > Съобщения


Извършване на дезинсекционни и дератизационни услугиСъгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 15.05.2010 г. до 31.05.2010 г. ще бъдат извършени следните работи:

1.Обработка на зелени площи,  паркове, градини, междублокови пространства  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.1. На територията на гр. Несебър с обща площ 43 дка: втора обработка.

1.2. На територията на “Южен парк” гр.Несебър с обща площ 15 дка: трета обработка.

1.3. На територията на с. Тънково с обща площ 10 дка:  първа обработка.

1.4. На територията на с. Оризаре с обща площ 15 дка:  първа обработка.

1.5. На територията на с. Гильовци с обща площ 30 дка:  първа обработка.

2. Обработка с топъл аерозол срещу комари:

2.1. На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и Равда с обща площ 600 дка.

 При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър е възможно обработката на тревните площи да се извърши след едно или две денонощия.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.

 
Обяви и съобщения

14.03.2019г. Изх. №91-97-29/11.03.2019г. ...

Обяви и съобщения

13.03.2019г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива ...

Обяви и съобщения

11.03.2019г На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, има изготвен ...