НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни услугиСъгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 05.07.2010 г. до  11.07.2010 г. ще бъдат извършени следните работи:

1.Обработка с топъл аерозол  срещу комари:

На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда с обща площ 600 дка: ІІ обработка.

2.Обработка на зелени площи,  паркове, градини, междублокови пространства  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

2.1. На територията на „Южен парк”-  гр. Несебър с обща площ 15 дка: VІ обработка;

2.2. На територията на к.к. „Слънчев бряг – запад” с обща площ 48 дка: ІІІ обработка;

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър е възможно обработките да се извършат след едно или две денонощия.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.
Обяви и съобщения

14.03.2019г. Изх. №91-97-29/11.03.2019г. ...

Обяви и съобщения

13.03.2019г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива ...

Обяви и съобщения

11.03.2019г На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, има изготвен ...