НАЧАЛО > Новини


Резултати от кампания „Да изчистим България заедино - 2017г.“Община Несебър за седми пореден път се присъединява към най - мащабната доброволческа кампания у нас „Да изчистим България заедно” на 16 септември 2017 г. с  181 доброволци. Участие взеха граждани, 2 фирми, ученици и неправителствени организации. Почистиха се  20 замърсени места, включително и обявените за почистване места. Резултатът от голямото почистване е 74.283 тона битов отпадък по – малко на местата, където живеем. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третирене на претоварна станция и регионално депо за неопасни отпадъци.

Малки и големи ученици от несебърското училище се включиха активно в националната кампания.

Децата от IV г  клас с класен ръководител Наталия Антонова и част от техните родители почистиха любимото им място за игра и отдих – района на детските площадки в южния парк. Те събраха 7 чувала с отпадъци. От ученииците от IX б, X а  и  X б клас, които са и доброволци в БМЧК и клуб "Краезнание" и техните  ръководители Паунка Русева и Ваня Митева бяха напълнени 10 чувала с отпадъци от северната алея на града.

Доброволци взеха участие и заедно направиха местата за живеене по-приветливи и чисти в гр. Свети влас, в.з. „Инцараки”, жк „Черно море” в гр. Несебър, с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Тънково, с. Баня, с. Емона, с. Паницово, с. Козница, с. Раковсково, с. Приселци и м. „Иракли”, гр. Обзор.

След акцията по почистването всички бяха удовлетворени от постигнатите резултати. Участниците изразиха мнение, че грижата за чистотата на средата, в която живеем не трябва да бъде кампанийна, а ежедневна грижа на всеки гражданин.


   
         
   
обяви и съобщения

16.12.2020г. Съгласно изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община Несебър, обявява инвестиционно ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “АСЯ ТРЕЙД” ООД, гр. ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “Водоснабдяване и ...