НАЧАЛО > Любопитни факти


Международен ден на птицитеСветът чества на 3 октомври Международния ден на птиците.

Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

Българското дружество за защита на птиците всяка година прави оценка на броя и вида на всички наблюдавани птици в нашата страна.

По случай международния ден на птиците Българско дружество за защита на птиците БДЗП, РЕЦ за ЦИЕ и Зоопарк София организират в Столичния зоопарк на 3 октомври 2010 г. Хепънинг по повод Международния ден на птиците и успешното приключване на проекта Образование за Натура 2000”.

Там ще бъде намерен отговор на въпросите: Коя е планетата НАТУРА”? Тя ли е мечтаният рай за стотици хиляди птици, други животни и растения, или е тяхното последно убежище от унищожаването на природата на Земята? Мечта ли е тази планета или действителност? Къде се намира тя? Как изглежда? Кой живее на нея?....
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на „Иван и Мария“ ЕООД гр. София за водовземане на подземни води от сондаж ТК „Новинвест – ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

04.08.2014 БДЧР Варна Обявява инциатива на "Бургасцвет - 90-Танев" ЕООД за водовземане от подземни води от ВТ Бургасцвет - Тънково, предвиден за изграждане в с. Тънково. Целта на водовземането е за напояване на земеделски земи. ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

30.07.2014 г. На основание чл. 62а, ал.2 и чл. 64 т Закона за водите Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на Община Несебър за ползване на воден обект – река Двойница с цел заустване на пречистени битови отпадни води от канализационната система на град Обзор и гр. Бяла, Община Несебър.