НАЧАЛО > Любопитни факти


Международен ден на птицитеСветът чества на 3 октомври Международния ден на птиците.

Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

Българското дружество за защита на птиците всяка година прави оценка на броя и вида на всички наблюдавани птици в нашата страна.

По случай международния ден на птиците Българско дружество за защита на птиците БДЗП, РЕЦ за ЦИЕ и Зоопарк София организират в Столичния зоопарк на 3 октомври 2010 г. Хепънинг по повод Международния ден на птиците и успешното приключване на проекта Образование за Натура 2000”.

Там ще бъде намерен отговор на въпросите: Коя е планетата НАТУРА”? Тя ли е мечтаният рай за стотици хиляди птици, други животни и растения, или е тяхното последно убежище от унищожаването на природата на Земята? Мечта ли е тази планета или действителност? Къде се намира тя? Как изглежда? Кой живее на нея?....
Обяви и Съобщения

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда на "Водоснабдяване и канализация-Бургас"ЕАД - район Обзор в УПИ

Обяви и Съобщения

Информация във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП: "Изграждане на 3 жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в ПИ 11538.13.33, местност "Козлука", землище гр. Свети Влас, Община ...

Обяви и Съобщения

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС за ИП: "Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - ИПРЗ за ПИ 51500.510.62, ПИ 51500.510.137, ПИ 51500.510.149, м. "Акротирия", земл. гр. Несебър, общ. Несебър"