НАЧАЛО > Любопитни факти


Международен ден на птицитеСветът чества на 3 октомври Международния ден на птиците.

Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

Българското дружество за защита на птиците всяка година прави оценка на броя и вида на всички наблюдавани птици в нашата страна.

По случай международния ден на птиците Българско дружество за защита на птиците БДЗП, РЕЦ за ЦИЕ и Зоопарк София организират в Столичния зоопарк на 3 октомври 2010 г. Хепънинг по повод Международния ден на птиците и успешното приключване на проекта Образование за Натура 2000”.

Там ще бъде намерен отговор на въпросите: Коя е планетата НАТУРА”? Тя ли е мечтаният рай за стотици хиляди птици, други животни и растения, или е тяхното последно убежище от унищожаването на природата на Земята? Мечта ли е тази планета или действителност? Къде се намира тя? Как изглежда? Кой живее на нея?....
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 15.12.2014г. Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) - Варна издава Решение № 1503/11.12.2014г. за продължаване действието на ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВА от 15.12.2014г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК: 000057122, адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, лице за контакти: инж. Жулиета Горанова – началник отдел „Устройство на територията”, телефон: 0554/29335, имейл: ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА 2013-2014 ГОДИНА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ...