НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения05.11.2018г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за обект: „Паркоустройство и благоустройство на площадното пространство на площад „Свобода” (ПИ 53045.502.473) и следните прилежащи улици: ул. „Иван Райков” (ПИ 53045.502.472) до кръстовището с ул. „3-ти март” (до о.т. 97), ул. „3-ти март” (ПИ 53045.502.471) от кръстовището ул. „Иван Райков” (о.т.97) до кръстовището с ул. „Кирил и Методий” (о.т.102), ул. „Кирил и Методий” (ПИ 53045.502.469 и ПИ 53045.502.461) от кръстовището с „3-ти март” (о.т.102) до кръстовището с ул. „Тодор Илчев” (о.т.123) и ул. „Иван Вазов” (ПИ 53045.502.464) до кръстовището с ул. „Утро” (до о.т.113А) по плана на гр. Обзор, Община Несебър”.

Лице за контакти: Божидар Димов

Тел. 0893 505 175
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...