НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения05.11.2018г.

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за обект: „Паркоустройство и благоустройство на площадното пространство на площад „Свобода” (ПИ 53045.502.473) и следните прилежащи улици: ул. „Иван Райков” (ПИ 53045.502.472) до кръстовището с ул. „3-ти март” (до о.т. 97), ул. „3-ти март” (ПИ 53045.502.471) от кръстовището ул. „Иван Райков” (о.т.97) до кръстовището с ул. „Кирил и Методий” (о.т.102), ул. „Кирил и Методий” (ПИ 53045.502.469 и ПИ 53045.502.461) от кръстовището с „3-ти март” (о.т.102) до кръстовището с ул. „Тодор Илчев” (о.т.123) и ул. „Иван Вазов” (ПИ 53045.502.464) до кръстовището с ул. „Утро” (до о.т.113А) по плана на гр. Обзор, Община Несебър”.

Лице за контакти: Божидар Димов

Тел. 0893 505 175
обяви и съобщения

01.07.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

24.06.2020 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило ...

обяви и съобщения

08.06.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...