НАЧАЛО > Любопитни факти


22 май Международен ден на биологичното разнообразиеНа 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие, с цел да се акцентира върху необходимостта от по-голямо разбиране на проблемите, касаещи биоразнообразието. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване на благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората. Стремейки се да предотвратят безпрецедентната загуба на биологични видове страните, подписали Конвенцията за биологичното разнообразие, съвместно работят за значително намаляване на темповете на загуба на биоразнообразие в глобален и национален мащаб, включваща и борбата с нищетата и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Във връзка с празника отдел „Екология” при Община Несебър организира следните мероприятия:

Посещение с ученици от СОУ „Л. Каравелов”, гр. Несебър на Морски аквариум „Свети Никола”, гр. Несебър. Децата от 2 клас от кръжока „Млад еколог” и от 3 клас „Млад природозащитник” се запознаха с богатата експозиция от черноморски и океански риби и екземпляри, с видовете риби в Черно море и  научиха интересни факти за тях.

В гр. Обзор с учениците на ООУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” се посети  спасителния център за костенурки ,,Геа челони” в с. Баня. В изнесената беседа от служител на центъра децата научиха за живота, местообитанието, храненето, размножаването и опазването на шипобедрените и шипоопашатите костенурки, характерни за нашия район, както и с екзотични видове характерни за саваните на Африка.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6, Снимка 7

Снимка 8, Снимка 9, Снимка 10, Снимка 11, Снимка 12
Обяви и съобщения

25.06.2019г. Община Несебър информира гражданите, че на 26.06.2019 г. ще бъде извършена обработка с топъл аерозол срещу ...

Обяви и съобщения

12.06.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

12.06.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило инвестиционно предложение за ...