НАЧАЛО > Любопитни факти


Денят на ЗемятаОбщина Несебър участва в отбелязването на „Денят на Земята” с множество мероприятия и с това даде своя принос за по-чиста и здравословна околна среда.

На 22.04.2019 служители на отдел „Екология“, при Община Несебър организираха следните прояви за отбелязване на празника:

  1. Посещение на Защитена местност „Калината”, гр. Несебър с деца от трета и четвърта група на ДГ „Моряче”, гр. Несебър. Представител на „Държавно ловно стопанство”, гр. Несебър запозна децата с особеностите на лонгозната гора, видовете животни, който се отглеждат там, с растящите дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения. Пет от видовете растения са включени в „Червената книга” на Р. България, като най-ценното от тях е блатното кокиче, което в момента цъфти.
  2.  В гр. Свети Влас ученици от пети, шести и седми клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” почистиха училищния двор, служител на отдел „Екология” разясни на учениците нуждата да опазваме природата чиста и да се грижим за нея.

3. На децата от трета и четвърта група в ОДЗ ,,Обзорче“, гр. Обзор служители на отдел „Екология” изнесаха кратка беседа и обясниха значението на „Денят на Земята”. Децата се бяха подготвили и изнесаха кратко представление със стихчета и песни. На двора на детското заведение всички се включиха в засаждането на дръвче от вида „Липа”, за което ще се грижат и двете групи.

4. В местността ,,Първомайската поляна“, гр.Обзор, Кмета на гр. Обзор изнесе „ ЕКО КАБИНЕТ”. Присъстваха служители на Кметство Обзор, граждани и ученици от 5 до 9 клас на ОУ „Св.Св "Кирил и Методий". Посрещнати от Кмета в „ Еко кабинета” се обсъждаха въпроси относно това как градът ни да бъде по-чист и по-приветлив и как с общи усилия да го превърнем в по-приятно място за живеене. Пребоядисаха се и почистиха част от съоръженията, които се намират там. Табели с екологично съдържание, изработени от учениците бяха поставени на различни места на „Първомайската поляна”.

ДГ "Моряче", гр. Несебър

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4

ОДЗ ,,Обзорче“, гр. Обзор

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4

гр. Свети Влас

обяви и съобщения

01.07.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

24.06.2020 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило ...

обяви и съобщения

08.06.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...