НАЧАЛО > Любопитни факти


Световен ден на околната средаНа 5 юни е Световния ден на околната среда. Денят се отбелязва от 1972г.  след приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята. За оцеляването на планетата ни е необходимо полагане на усилия за опазването и, стремеж към по-малко отпадъци, тяхното рециклиране, информиране и образоване на населението в посока да се откажем от неща, от които в повечето случаи нямаме нужда, да ограничим онези, които не можем да използваме многократно.

В тази връзка отдел „Екология”, Община Несебър организира следните мероприятия:

Ученици от 5 и 6 клас на  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Свети Влас посетиха Претоварна станция за отпадъци, гр. Несебър. Запознаха се с пътя на отпадъка от съдовете за смет до инсталациите за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

В двора на училището се организира състезание за майсторско управление на велосипеди. Участваха ученици от 5 и 6 клас. Първо място в надпреварата взе Георги Атанасов Русев, ученик от 6 клас. Награди, осигурени от община Несебър  получиха всички участници.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6, Снимка 7, Снимка 8, Снимка 9, Снимка 10, Снимка 11

В гр. Обзор отбелязаха празника с посещение на „Природонаучният музей” в гр. Варна. Присъстваха ученици от 5 и 6 клас на ООУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Обзор. Изнесената беседа обогати знанията на децата в областите на геологията, палеонтологията, флората и фауната характерни за черноморски район.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6, Снимка 7, Снимка 8, Снимка 9, Снимка 10
обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...

обяви и съобщения

24.01.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

22.11.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложене ...