НАЧАЛО > Любопитни факти


Ден на цветятаНа 02.07.2019г. отдел „Екология”, Община Несебър отбеляза екологичната инициатива „Ден на цветята”. Посетиха се детските градини – “Делфинче” в гр. Свети Влас, „Обзорче” в гр. Обзор, „Радост” в с. Оризаре и „Усмивка” в с. Гюльовца.  Заедно с децата се засадиха различни видове летни цветя в красиви саксии, който остават за детските заведения. В двора на детската градина в гр. Обзор децата засадиха пъстри цветни лехи. Малчуганите с голяма радост сами приготвиха и подариха две саксии с красиви летни цветя на „Клуб на пенсионерите и инвалидите” в гр. Обзор. Служители от отдел ,,Екология" обясниха накратко на мъниците за значението на цветята, като неизменна част от растителния свят. След приключване на празника, всички останаха доволни от крайния резултат, от новия вид и цвят в детските градини. Малчуганите получиха и подаръци -малки лейки и книжки от Община Несебър.

гр. Обзор

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3

с. Гюловца

Снимка 1, Снимка 2

с. Оризаре

Снимка 1, Снимка 2

гр. Свети Влас

Снимка 1
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...