НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения29.07.2019г.

Община Несебър уведомява гостите и гражданите на гр. Несебър, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г.  и съставен Протокол № 5/2019г. между представител на Възложителя Община Несебър и изпълнителя фирма „ЕТТИ-99” ООД за установяване на дезинсекционни и дератизационни услуги към 29.07.2019 г. са извършени следните обработки:

1. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в  гр. Несебър,  Южен парк гр. Несебър, кк „Слънчев бряг-запад”, Гробищен парк гр. Несебър, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гильовци, с. Кошарица, гр. Обзор, Гробищен парк гр. Обзор, гр. Св. Влас,  Гробищен парк гр. Св. Влас,  с. Равда и Стадиона, Гробищен парк с. Равда 

2. Обработка на 80 дка  биотопи срещу ларви на комари в гр. Несебър.

3. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми на територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, вкл. и жк „Черно море”, на територията на кк „Слънчев бряг-запад“, на територията на с. Равда, на територията на гр. Св.  Влас, на територията на гр. Обзор, на територията на с. Кошарица и „Чолакова чешма“, на територията на с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца.  

4. Обработка срещу гризачи на гробищни паркове в  гр. Несебър, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца.

Предстоят последващи обработки съгласно одобрен от Кмета на общината график, който  ще бъде съобразен с метеорологичните условия и е възможно забавяне на обработките с няколко дни.
Обяви и съобщения

14.08.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

12.08.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на Община Несебър, че на:

Обяви и съобщения

07.08.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на гр. Свети Влас, че на 09.08.2019 г. ще се извършат обработка на зелени площи и ...