НАЧАЛО > Новини


Обяви и съобщения11.09.2019г.

Община Несебър информира гражданите, че бяха извършени дезинсекционни обработки на зелените площи срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация: на 09.09.2019 г. Гробищен парк – гр. Несебър, с. Тънково и с. Кошарица, на 10.09.2019 г. с. Оризаре и с. Гюловца.

Предстои извършване на обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми (опушване за комари) и дезинсекция на зелени площи, както следва на:

12.09.2019 г. в гр. Обзор, тревни площи, паркове, Гробищен парк;

13.09.2019 г. в гр. Несебър и с. Равда, тревни площи и „Южен парк” гр. Несебър;

16.09.2019 г. в кк „Слънчев бряг-запад” и гр. Свети Влас, тревни площи и Гробещен парк гр. Свети Влас;

17.09.2019 г. в тревни площи, Стадион и Гробещен парк с. Равда, както и обработка с топъл аерозол срещу комари в с. Тънково, с. Оризаре, с. Гильовца и с. Кошарица.

Последващи обработки ще се извършват съгласно одобрен от Кмета на общината график за изпълнение на дезинсекционни и дератизационни услуги, който  ще бъде съобразен с метеорологичните условия и е възможно забавяне на обработките с няколко дни.
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...