НАЧАЛО > Любопитни факти


Международен ден на Черно мореВъв връзка с Международния ден на Черно море - 31 октомври, експерти по опазване на околната среда при Община Несебър съвместно със специалисти от СНЦ „Зелени Балкани” посетиха  ученици от СУ „Любен Каравелов” - гр. Несебър на 29.10.2019 г. и запознаха децата със състоянието и уязвимостта на екосистемата на Черно море, в частност морски бозайници от натиска на човешката дейност. В гр.Свети Влас експертите съвместно с колеги от БДЧР–гр. Варна посетиха ученици от ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", където беше проведена викторина и направена изложба на тема „Нашето Черно море”. На децата беше представен и филмът на МОСВ - "Замърсяване на Черно море с пластмасови отпадъци".

На самият ден 31.10.2019 г. експертите посетиха деца от ДГ „Яна Лъскова” – гр. Несебър и първокласниците от ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Обзор.

В гр. Несебър децата научиха любопитни факти за бозайниците в Черно море, запознаха се с филмът „Тайственият свят на делфините” и получиха книжки за планетата Земя и годишно издание на „Аз обичам Черно море” на ОДК – гр. Несебър.

В гр. Обзор беше изнесена кратка беседа, относно приноса на всеки един за ограничаване на замърсяването, за опазване на чистотата на морето и плажовете и съхраняването на биоразнообрзието, както и  други любопитни факти за Черно море.  На децата бяха раздадени книжки с легенди и предания за българското Черноморие, а при проведения конкурс за най - хубава картина на тема ,,Черно море" се откроиха три деца, които получиха допълнителни награди.

Снимка 1, Снимка 2, Снимка 3, Снимка 4, Снимка 5, Снимка 6, Снимка 7, Снимка 8, Снимка 9, Снимка 10
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...