НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения10.08.2020г.

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

Община Несебър информира гражданите и гостите на общината, че на 12-13.08.2020 г. предстоят да бъдат извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината.

На 14.08.2020 г. ще бъдат извършени обработки на:

-          зелени площи на детските градини в гр. Несебър, кк „Слънчев бряг”, с. Равда и гр. Свети  Влас срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми, както и дератизация на кухненските им блокове;

-          гробищни паркове в гр. Несебър, с. Равда и гр. Свети Влас срещу гризачи, кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми.

На 18-19.08.2020 г. ще се проведат дезинсекционни обработки на зелените площи, паркове и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в населените места на територията на общината.

Предстоящите обработки ще бъдат съобразени с метеорологичните условия и е възможно забавяне на същите с няколко дни.
обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...