НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения20.05.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Преустройство на съществуваща сграда в сграда с компютърен клуб и офис за нуждите на училището в ПИ с идентификатор 39164.501.664 по КК на с. Кошарища, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/2 93 23
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...