НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияСъобщение

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че на 10.08.2021 г. са извършени дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места - обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и на 12.08.2021 г. е извършена обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, жк „Черно море”, кк „Слънчев бряг – запад”,  с. Равда и гр. Св. Влас.

В периода 16-20.08.2021 г. ще бъдат обработени зелените площи, парковете, градините, гробищните паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми, както и обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места в с. Кошарица и „Чолакова чешма“, с. Тънково,  с. Оризаре, с. Гюльовца, гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница.
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...