НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.09.2021г.

Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината уведомление за инвестиционно предложение: „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв. 1 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър (ПИ 53045.501.14 по КККР) и изграждане на едноетажна жилищна сграда“ с възложител: Любомир Василев.
обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени 

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен ...