НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения11.11.2021г.

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Програма за опазване на околната среда на Община Несебър за периода 2021-2027г. с Раздел „Лечебни растения“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Несебър за периода 2021-2027г. и „Програма за управление на отпадъците на Община Несебър 2021-2027г. с възложител Община Несебър.

Решение №БС-51-ПР/11.11.2021г. на РИОСВ Бургас
обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени 

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен ...