НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения23.11.2021г.

Съгласно изискванията на чл.95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на трайни насаждения – овощни дръвчета и изграждане на сондажен кладенец в ПИ с идентификатор 39164.12.664 по КК, м. „Гюргенлика“, землище на с. Кошарица, Община Несебър с възложител Димитринка Желева - тук
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...