НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения03.12.2021г.

Като участник в събития организирани от Хабитат България, Община Несебър обръща внимание на проблемите породени от енергийната бедност, които са огромно предизвикателство пред нашето общество и оказва пряко въздействие върху здравето и живота ни. Хабитат България стартира застъпническа кампания за достъп до енергийно обновяване на жилищата, която изпълнява в партньорство с Европейската климатична фондация.

За повече информация по темата, представяне на проблемите и решенията, свързани с енергийната бедност може да посетитете уебсайта на организацията - тук
обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...