НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения21.12.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Отоплителна инсталация с котелно помещение и нафтено стопанство за ОУ „Г.С.Раковски“ в УПИ ІV, кв. 36 по плана на с. Оризаре (ПИ с идентификатор 53822.501.340 по КК), Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/293 23
обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...