НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения21.12.2021г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Отоплителна инсталация с котелно помещение и нафтено стопанство за ОУ „Г.С.Раковски“ в УПИ ІV, кв. 36 по плана на с. Оризаре (ПИ с идентификатор 53822.501.340 по КК), Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Клара Каравасилева

Тел.: 0554/293 23
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...