НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения26.01.2022 г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор Ф500 в съществуваща алея, реконструкция на КПС-1 и прилежащата техническа инфраструктура, находящи се в ПИ с идентификатори 53045.225.86, ПИ 53045.225.85, ПИ 53045.503.114, ПИ 53045.503.106, ПИ 53045.503.320, ПИ 53045.225.87 и ПИ 53045.502.468 по КК на гр. Обзор, Община Несебър. ІІ етап – Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор Ф500 в съществуваща алея. Реконструкция на алейно осветление – промяна по време на строителството, в условията на чл. 154 от ЗУТ“.

Лице за контакти: инж. Мария Гергиева

Тел.: 0554/293 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...