НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.02.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изготвяне на: „ПУП-ПЗ за имоти 11538.5.10 и 11538.5.26 за разширение на гробищен парк – гр. Свети Влас, Община Несебър”.

Лице за контакти: Ирина Коева

Тел. 0893559410
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...