НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения21.02.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Инженеринг по ново улично осветление по улица - ПИ 51500.510.214 от разклона с улица „Иван Вазов“ /51500.510.70/ до ПИ 51500.510.93 и улично осветление на част в ПИ 51500.510.82 от ПИ51500.510.49 до ПИ 51500.510.118, Община Несебър“.

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел.: 0554 2 93 62
обяви и съобщения

01.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

01.06.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...