НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения01.06.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Саниране на административната сграда на Община Несебър с идентификатори 51500.502.377.2, 51500.502.377.3, 51500.502.377.4 и 51500.502.377.12, находяща се на ул. „Еделвайс“, гр. Несебър“.

Лице за контакти: Клара Каравасилева

Тел.: 0893303636
обяви и съобщения

01.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

01.06.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...