НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения23.08.2022г.

Съобщение, относно инициатива на Степ груп“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Степ груп-Равда“, изграден в поземлен имот с идентификатор 61056.501.652 по КККР на с. Равда, ул. „Несебър“, Община Несебър, Област Бургас, собственост на „Степ груп“ ЕООД

Съобщение на БД Черноморски район Варна
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...