НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения24.08.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 29,15 kWp" на покривите на съществуващи сгради с идентификатори ПИ 51500.502.377.3 и 51500.502.377.4 по КК на гр. Несебър, община Несебър“.

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...