НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения25.08.2022г.

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Порой“, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване.

Съобщение на Mинистъра на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т.1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ).
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...