НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения21.09.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за изработване на: „ИПУП-ПРЗ с обхват УПИ II за крайморски парк с обществено обслужване, помпена станция, трафопост и озеленяване, УПИ III за озеленяване в кв. 78 по действащ план ва гр. Несебър, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Караджова

Тел.: 0893303671
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...