НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения07.10.2022г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ№ 53045.502.576 и ПИ№ 53045.502.577, гр. Обзор, Община Несебър“

Лице за контакти: Йоана Щерева

Тел.: 0893505171
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...