НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения08.11.2022г.

Община Несебър обявява за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на прирадните местообитания и на дивата флора и фауна.

Изх. №БРЗТЗЗ-681(3)/28.10.2022г. на РИОСВ Бургас
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...