НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияОбщина Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ползване на воден обект – река Бяла река по изпълнение на обект: Обособена позиция №4, Обект: Път III-906, „Път I -9/Старо Оряхово-Обзор/- Гюльовца- Кабешлеково I-9“, Участък: Втори участък от км 10+400 до км 34+100, Съоръжение: Мост над река Бяла река при км 32+468

Съобщение на БДЧР Варна
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...