НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщенияУВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по силата на Договор с Община Несебър, започна актуализирането на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за периода 2023-2027 г.

Вашите мнения и препоръки ще бъдат ценни за планирането на подходящи мерки в програмата. Затова Ви молим да попълните НАСТОЯЩАТА АНКЕТА

Бъдете активни и отговорни към качеството на заобикалящата ни среда!

Анкетата е отворена до 15.01.2023г.
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...