НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения30.01.2023г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на спортни игрища с огради, осветление и паркинг с местонахождение УПИ I (ПИ с идентификатор 11538.501.539 по КК), кв.65 по плана гр.Св. Влас , Община Несeбър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

Тел.: 0554/2 93 62
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...