НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения27.03.2023Г.

Община Несебър уведомява, че в общинска администрация е входирано уведомление за инвестиционно предложение „ Поливане на тревни площи от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ IV-586, кв. 1202 (ПИ51500.507.601) по плана на к.к. „Слънчев бряг- запад“, Общ. Несебър, област Бургас“, с възложител „МЕСЕМБРИЯ АМГ“ ООД

УВЕДОМЛЕНИЕ
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...