НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения25.04.2023г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, находящо се в УПИ I-общ., кв.57 по плана гр. Несебър, ПИ с идентификатор 51500.502.429 по КККР на град Несебър, Община Несебър“

Лице за контакти: Мария Георгиева

Тел.: 0554 2 93 93
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...