НАЧАЛО > Съобщения


Извършване на дезинсекционни и дератизационни услугиСъгласно Договор № 92/20.04.2011 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър през месец юли са извършени и ще се извършат следните обработки:

1.Обработка на зелени площи,  паркове, градини, междублокови пространства  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.1. На територията на „Южен парк” – гр. Несебър с обща площ 25 дка:

 - пета обработка за периода до 15.07.2011 г.;

- шестата обработка за периода до 30.07.2011 г.;

1.2. На територията на гр. Несебър с обща площ 63 дка:

 - четвърта обработка за периода до 15.07.2011 г.;

1.3. На територията на к.к. „Слънчев бряг – запад” с обща площ 68 дка:

 - трета обработка за периода до 20.07.2011 г.;

2. Обработка с топъл аерозол  срещу комари:

2.1. На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и Равда - втора обработка - до 30.07.2011 г.

2.2.Обработка с топъл аерозол срещу комари на к.к. „Слънчев бряг – запад”

- втора обработка - до 30.07.2011 г.

3. Обработка с голяма моторна пръскачка (ГМП) и генератор за топъл аерозол срещу пеперуди и гъсеници с биоинсектицид Дипел (0.15%) на територията на гр. Несебър и к.к.”Слънчев бряг – запад”:

- втора обработка за периода до 12.07.2011 г.

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър е възможно обработката на  зелените площи срещу кърлежи и бълхи и обработката срещу комари да се извърши след едно денонощие.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.

 
обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...