НАЧАЛО > Новини


обяви и съобщения02.05.2023г.

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Преустройство, укрепване и надстройка на съществуващи едноетажни сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяване на двуетажна сграда „Архиологически музей“ в УПИ I от кв. 24 по регулационния план на гр. Обзор, Община Несебър”

Лице за контакти: Йоана Щерева

Тел.: 0893505220
обяви и съобщения

График ДДД обработки на територията на Община Несебър за 2023г.

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...