Галерия - nessebareco.com | Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци. Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 Неправителствени организации. Почистиха се 19 нерегламентирани сметища, включително и избраните маркирани замърсени места. Резултатът от голямото почистване е 96.58 тона отпадъци по – малко сред природата на територията на общината. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третиране на общинско депо за неопасни отпадъци.

Hanska shatra.jpg
Hanska shatra19.JPG
Hanska shatra21.JPG
Hanska shatra22.JPG
Hanska shatra23.JPG
Hanska shatra26.JPG
Hanska shtra 1.jpg
Hanska shtra 15.JPG
Hanska shtra 17.JPG
Obzor 1.jpg
Obzor 2.jpg
Obzor 3.jpg
Obzor.jpg
Razklona Tankovo.JPG
Razklona Tankovo1.JPG
Razklona Tankovo2.JPG
SOU L.Karavelov Nessebar 1.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 2.jpg