Галерия - nessebareco.com | Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци. Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 Неправителствени организации. Почистиха се 19 нерегламентирани сметища, включително и избраните маркирани замърсени места. Резултатът от голямото почистване е 96.58 тона отпадъци по – малко сред природата на територията на общината. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третиране на общинско депо за неопасни отпадъци.

SOU L.Karavelov Nessebar 3.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 4.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 5.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 6.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 8.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 9.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar 10.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar7.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar11.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar12.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar13.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar14.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar15.jpg
SOU L.Karavelov Nessebar16.jpg
Suludjana Kosharica.JPG
Suludjana Kosharica1.JPG
Suludjana Kosharica2.jpg