Галерия - nessebareco.com | Да изчистим България за един ден - 26.04.2014 г.

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци. Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 Неправителствени организации. Почистиха се 19 нерегламентирани сметища, включително и избраните маркирани замърсени места. Резултатът от голямото почистване е 96.58 тона отпадъци по – малко сред природата на територията на общината. Събраните отпадъци се предадоха за последващо третиране на общинско депо за неопасни отпадъци.

Sv.Vlas Starata cheshma 1.jpg
Sv.Vlas Starata cheshma 2.jpg
Sv.Vlas Starata cheshma 3.jpg
Sv.Vlas Starata cheshma 4.jpg
Sv.Vlas Starata cheshma 5.jpg
Sv.Vlas Starata cheshma.jpg