НАЧАЛО > Новини


ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН! 12 МАЙРЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН"

От проведената на 12.05.2012 г. инициатива „Да изчистим България за един ден” се събраха и извозиха до депата  за неопасни отпадъци общо 95 тона битови и строителни отпадъци, като в гр. Несебър, гр. Св. Влас и с. Равда – 86.98 тона, а в гр. Обзор – 7.92 тона.

В кампанията се включиха над 200 деца, приблизително 600 граждани, обществени организации и частни фирми, около 300 служители от общинска администрация. Раздадени и напълнени бяха приблизително 1800 чувала, с вместимост 100 литра.

 СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ КАМПАНИЯТА

Кампания "Да изчистим България за 1 ден!" - Несебър

Кампания "Да изичистим България за 1 ден!" - Свети Влас, Етъра, Вятърна мелница 

Кампания "Да изчистим България за 1 ден!" - Емона-Иракли, Емона, Обзор

Кампания "Да изчистим България за 1 ден!" - Равда

 

 

 

Община Несебър се присъединява към кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”. На територията на нашата община се осъществява строг контрол по отношение откриване и санкциониране на нарушителите, а в случай, че не бъдат намерени, структурите по чистота реагират своевременно  за почистване и премахване на натрупаните отпадъци. Въпреки това категорично се включваме на 12.05.2012 г. в почистването на замърсени терени на територията на нашата община, като призоваваме и обществеността да се присъедини и помогне в реализирането на тази инициатива.

 

Избраните места за почистване са:

• В землището на гр. Свети Влас – малка борова гора непосредствено срещу к-с „Етъра 3”. Площта на замърсения  участък е около 2,3 дка и се предполога, че отпадъка е около 5 куб.м;

• По пътя за с.Емона – наличие на строителни и битови отпадъци – около 3 куб.м;

• В имот с идентификатор 53045.560.26 по кадастралната карта на гр.Обзор, местност „Кметство Обзор”, наличие на строителни и битови отпадъци – около 5 куб.м.

Почистването на посочените терени ще стартира на 12.05.2012 г. в 9.30 часа.

Освен предвидените, върху картата на кампанията „Да изчистим България за един ден” в сайта на bTV от граждани са маркирани още места за почистване на територията на община Несебър. За целта на 12.05.2012 г. и следващите няколко дни е организирано приоритетно и поетапно извозване на събраните количества отпадъци, в зависимост от риска за  всяко населено място. Ще има осигурен свободен достъп до депата за всички транспортни средства, които ще се включат в инициативата.

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН!

КАРТА НА КАМПАНИЯТА С МАРКИРАНИ МЕСТАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...