НАЧАЛО > Новини


Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община НесебърСъгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на община Несебър до 10.07.2012 год. са извършени следните видове обработки:

1.Обработка на зелени площи, паркове ,градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми:

1.1. КК „Слънчев бряг-запад”:

-         трета обработка до 20.06.2012 год.

1.2. Гробищен парк гр. Несебър:

-         втора обработка до 20.06.2012 год.

2. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми:

            2.1. На територията на гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и Равда, вкл. и ЖК „Черно море”с обща площ 1195 дка:

- втора  обработка до 30.06.2012 год.

            2.2. На територията на КК Слънчев Бряг Запад  с обща площ 1 400  дка:

- първа обработка до 30.05.2012 год.

3. Дератизация на гробищните паркове на територията на Общината:

Гробищен парк гр. Несебър:

-         Първа обработка до 30.06.2012 год.

 

При лоши метеорологични условия – дъжд или силен вятър обработката на  зелените площи срещу кърлежи и бълхи и обработката срещу комари се извършва след едно денонощие.

Умоляваме гражданите да не допускат влизането в тревните площи на деца и домашни любимци.
обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...