обяви и съобщения

16.06.2021г.  Съобщение Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява

обяви и съобщения

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки от 21.06.2021г. до 26.06.2021г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че в периода 21-25.06.2021 г. се извършват следните дезинсекционни ...

обяви и съобщения

21.06.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...