НАЧАЛО > Новини


Обяви и СъобщенияСъобщение от 13.10.2015г.

Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарско пристанище в УПИ XXIII-213, брегоукрепително съоръжение в УПИ XXI-286,213 и УПИ XXII-213 и обслужваща улица с начало осева точка 133 до УПИ XXIII-213, кв. 93, по плана на жилищна зона „Южен плаж, гр. Обзор, Община Несебър”. Документацията е на разположение на адрес: гр. Обзор, ул. „Иван Вазов” № 2.

Лице за контакти: Божидар Димов, телефон 0893 505 175.

Документацията е на разположение на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни от публикуване на съобщението. Писмени становища се приемат на адрес: гр. Обзор, ул. „Иван Вазов” № 2.

 
обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...